Τι είναι το Edify;

Το Edify Centre είναι ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο με υπηρεσίες κατάρτισης για εταιρείες ή ιδιώτες, οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν και να διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο μέσα από καινοτόμους, ευέλικτους και διαδραστικούς τρόπους εκμάθησης. Αναπτύσσοντας μαθησιακά εργαλεία και μεθοδολογία, το Edify Centre συνδράμει στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και στην ευημερία των συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Tι διαφοροποιεί το Edify Centre;

Αντίθετα με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα, το Edify Centre δεν προσφέρει «ακαδημαϊκού» τύπου σεμινάρια, στα οποία οι συμμετέχοντες παρακολουθούν αμέτοχοι. Ένα σημαντικό στοιχείο που το διαφοροποιεί είναι η διάδραση και οι βιωματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια του. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να ταυτιστούν ή να διαφοροποιηθούν με τις πληροφορίες που δέχονται και κυρίως να βιώσουν μια νέα εμπειρία που ενδεχομένως να αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους.

Το Edify Centre αποτελεί έργο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ (www.iasismed.eu) η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης, της Ψυχικής Υγείας και της Εκπαίδευσης από το 2005. Από το 2015, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – VET (ΚΕΔΙΒΙΜ 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδικός άδειας 2100625).