ΣΚΟΠΟΣ

Το εργαστήριο “Ενδυνάμωση Εργαζομένων με τη Χρήση AI” έχει σαν στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και την ενδυνάμωση της θετικής ψυχολογίας.

.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς η χρήση τεχνολογιών ΑΙ μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στην εργασία και πώς η θετική ψυχολογία μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, παραδείγματα εφαρμογής της τεχνολογίας AI στην εργασία και πρακτικά παραδείγματα εξάσκησης στη χρήση τεχνολογιών ΑΙ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας ΑΙ στην εργασία και τη ζωή τους, και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

.

Με τη συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να:

  • Κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών της θετικής ψυχολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Εξοικείωση με τις διάφορες εφαρμογές της AI στον τομέα της ενδυνάμωσης των εργαζομένων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επιλογή και χρήση των κατάλληλων εργαλείων AI για τη βελτίωση της εργασιακής ευημερίας και απόδοσης.
  • Κατανόηση του ρόλου της AI στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.
  • Εκμάθηση και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και τη διαχείριση του στρες.
  • Εφαρμογή μεθόδων για την αξιολόγηση, αναθεώρηση και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των εργαζομένων.
  • Απόκτηση γνώσεων για τη σημασία της ενδυνάμωσης εργαζομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ

.

Θα δοθεί *πιστοποιητικό παρακολούθησης από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια βίου Μάθησης της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

.

*Από το 2015, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – VET (ΚΕΔΙΒΙΜ 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδικός άδειας 2100625).

.

Διάρκεια: 7 συναντήσεις από 4 ώρες ανά συνάντηση

.

Κόστος: 300€ ανά συμμετοχή

.

Φέρε και ένα φίλο σου και θα έχετε και οι δύο έκπτωση!

.