Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Edify Centre

Με την Πολιτική αυτή σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε αναλυτικά με ποιον τρόπο και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ», με έδρα την Αθήνα, οδός Αχαρνών, αρ. 297 και με ΑΦΜ 998821253 της Δ.Ο.Υ ΙΓ’ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία») θα είναι ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω σε άλλους συνεργαζόμενους τρίτους προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο άτομό σας στον βαθμό που επιτρέπεται τόσο από το νόμο όσο και από τη συγκατάθεσής σας. Οι εν λόγω τρίτοι αποτελούν τους εποπτευόμενους φορείς της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ (Υπουργείο Υγείας, Εργασίας, Παιδείας, κτλ.), τους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ (Δήμοι, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, κτλ.), καθώς και τους χορηγούς και υποστηρικτές της που σχετίζονται με το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, η εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω σε θυγατρικές της εταιρείες και επιχειρήσεις. Καθώς θα πρέπει να λάβετε πλήρη γνώση της παρούσα Πολιτικής προκειμένου να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα, σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν κάνετε αποδεκτό οποιοδήποτε μέρος της παρούσας, θα σας παρακαλούσαμε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα ή να μας στείλετε σχετικό e-mail στη διεύθυνση [email protected] όπου θα μας εξηγείτε τις επιφυλάξεις σας.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με εσάς, θα συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο εκάστοτε πρόγραμμα για τους σκοπούς που εκτίθενται στην παράγραφο που ακολουθεί. Αυτό περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που μας παρέχετε απευθείας μέσω του ανωτέρω προγράμματος και κάθε πληροφορία που προέρχεται από την χρήση και την πλοήγησή σας σε αυτό.

Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

  • Προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα επίθετο, στοιχεία εγγεγραμμένου χρήστη στα social media, άλλα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail).
  • Επίσης, ανάλογα το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε, ενδέχεται να επεξεργαστούμε την εικόνα σας (μέσω φωτογραφίας και βίντεο) καθώς και τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας στα ψηφιακά αρχεία που θα μας αποστείλετε με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα καθώς και την IP του υπολογιστή ή tablet το οποίο χρησιμοποιείτε. H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα ή το κανάλι Youtube της Εταιρείας. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του server, data base κλπ, ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων για λόγους διαφήμισης ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να μεταδοθεί στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, όπως η ιστοσελίδα Facebook ,το Instagram και το Linkedin καθώς και στο κανάλι της Εταιρείας στο Youtube.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα όπως απαιτείται σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας του εκάστοτε προγράμματος και ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς (εφεξής «Επιτρεπόμενοι Σκοποί»):

    • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις ενέργειες που απαιτούνται για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
    • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τη λήψη πληροφοριών προς πλήρωση θέσης εργασίας / θέσης εθελοντικής δράσης
    • Επεξεργασία για λήψη στατιστικών δεδομένων και δημιουργία προωθητικού υλικού

Περαιτέρω επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί για τους εξής λόγους:

  • Επεξεργασία προκειμένου να έχουμε επικοινωνία μαζί σας.
  • Γενική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων σκοπών ορισμού σε εθελοντικά προγράμματα, εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω ούτε για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΚΤΗΡΑ;

Θα συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας πρωτίστως απευθείας από εσάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας με την επιγραμμική (online) εγγραφή στο πρόγραμμα καθώς με τα δεδομένα εκείνα που περιέχονται στα ψηφιακά αρχεία που θα μας αποστέλλετε. Επίσης, συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέσο, όπως ενδεικτικά την ip του υπολογιστή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας συνεργασίας.

Σημειώνουμε πως η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων από την Εταιρεία έχει σκοπό την συνολική προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της και όχι την άσκοπη χρήση και μετάδοση αυτών σε τρίτους που δε συμμετέχουν και δεν εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στα προγράμματά της.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας προηγμένης τεχνολογίας σύμφωνα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εισβολή. Τα εν λόγω μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών και διαδικασιών σχεδιασμένων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, όπως ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση SSL, όπου κριθεί απαραίτητο. Θα τηρούμε πάντοτε αυστηρά τις ισχύουσες νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με παρόχους υπηρεσιών – εξωτερικούς συνεργάτες (αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) εντός ή εκτός της Εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογίας (ΙΤ) συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud)], οι οποίοι έχουν λάβει εντολή να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, για τους ως άνω Επιτρεπόμενους Σκοπούς, αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την απασχόληση των προαναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών.

Για κάθε άλλη περίπτωση, θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο κατόπιν εντολής σας ή με τη σύμφωνη γνώμη σας, όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε στο πλαίσιο εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού ή βάσει δικαστικού ή επίσημου αιτήματος, ή όταν υποπτευόμαστε δόλιες ή εγκληματικές ενέργειες.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με επιφύλαξη των προβλεπόμενων από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προϋποθέσεων, μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση, την διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και τα οποία σας αφορούν. Αν υποβάλλετε το εν λόγω αίτημα επανειλημμένα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα άρθρα από 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας.

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα, παρακαλείστε να στείλετε μια περιγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, και την ημερομηνία γεννήσεώς σας ως απόδειξη της ταυτότητάς σας, καθώς και το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχατε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετη απόδειξη ταυτότητας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το αίτημά σας και ενδέχεται να συζητήσουμε μαζί σας για το πώς αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Αν έχει ζητηθεί για συγκεκριμένη επεξεργασία η συναίνεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, δηλαδή η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συναίνεση πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης, θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να διερευνήσουμε το ζήτημα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την

απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως ορίζει ο νόμος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα σας (www.dpa.gr).

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον εύλογα απαραίτητα για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται) και δεν υποχρεούμαστε από τον νόμο, ούτε άλλως επιτρέπεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα σχετικά δεδομένα. Ειδικότερα, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν αυτό απαιτείται προκειμένου η Εταιρεία να διεκδικήσει ή να αντικρούσει νομικές αξιώσεις μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου διατήρησης ή μέχρι την οριστική διευθέτηση των εν λόγω αξιώσεων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική προστασίας ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2021. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή τις μεταβαλλόμενες νομικές απαιτήσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιημένες πληροφορίες στη Πολιτική Προστασίας θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας ή όταν καταστούν διαθέσιμες σε εσάς με άλλον τρόπο.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210 8661754.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.