Η καθημερινότητα στην σύγχρονη κοινωνία, διέπεται σε σημαντικό βαθμό, από άγχος, στρες και καταστάσεις στις οποίες το άτομο, καλείται να ανταπεξέλθει σε συνθήκες πίεσης. Τόσο σε διαπροσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, οι σχέσεις των ανθρώπων δοκιμάζονται, καθώς κυριαρχούν η αμφιβολία, η αμφισβήτηση, η επιβολή και ο ανταγωνισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να συνδράμει σ ́ αυτήν την τάση, το Edify Centre, εντάσσει στο «οπλοστάσιο» των παροχών του, την ψυχολογική υποστήριξη προς κάθε άτομο που χρήζει βοήθειας στο συγκεκριμένο πεδίο.

Οι πυλώνες μέσω των οποίων θα αναπτύσσεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι η ατομική και ομαδική συμβουλευτική, η ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, οι ψυχοεκπαιδεύσεις και φυσικά, η εποπτεία. Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο κύκλο παροχής υπηρεσιών, μέσω του οποίου, αφ ́ ενός εξασφαλίζεται στον μέγιστο βαθμό η ιδανική προσέγγιση εκάστου περιστατικού και αφ’ ετέρου επιτυγχάνεται απολύτως η κατά περίπτωση καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση κάθε ζητήματος.

Το επιστημονικό προσωπικό του Edify Centre, διαθέτει όλα εκείνα τα εχέγγυα που καθιστούν την παρεχόμενη υπηρεσία, κορυφαίου επιπέδου, δεδομένου ότι, η πολυετής εμπειρία και η πληθώρα επιτυχούς αντιμετώπισης και επίλυσης κάθε είδους περιστατικών, διασφαλίζουν την ιδανική αποτελεσματικότητα.