ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ

2021-01-05T12:58:28+00:00

Το πρόγραμμα αφορά ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 30 έως 49 ετών, ο οποίοι έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση για 10.000 θέσεις και για 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε τομείς τεχνικών επαγγελμάτων και 380 ώρες πρακτικής άσκησης με εκπαιδευτικό επίδομα: Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 1.000€ Επίδομα πρακτικής άσκησης 1.520€ Περιλαμβάνει: 4 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής Επαγγελματική θεωρητική κατάρτιση 200 ωρών Πιστοποίηση των γνώσεων & δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Πρακτική άσκηση on the job training 380 ωρών ΤΟΜΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) Μεταποίηση/ βιομηχανίας, κατασκευών Υγείας- Πρόνοιας Τουρισμός- Επισιτισμός Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη δράση για εγγραφή στο [...]