ΕΜΠΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που βλέπουν τις ευκαιρίες του σήμερα

ΕΜΠΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

Το μέλλον ανήκει σε εκείνους  που βλέπουν τις ευκαιρίες του σήμερα

Τι είναι το Edify?

Το Edify Centre είναι ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο με υπηρεσίες κατάρτισης για εταιρείες ή ιδιώτες, οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν και να διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο μέσα από καινοτόμους, ευέλικτους και διαδραστικούς τρόπους εκμάθησης. Αναπτύσσοντας μαθησιακά εργαλεία και μεθοδολογία, το Edify Centre συνδράμει στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και στην ευημερία των συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Αντίθετα με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα, το Edify Centre δεν προσφέρει «ακαδημαϊκού» τύπου σεμινάρια, στα οποία οι συμμετέχοντες παρακολουθούν αμέτοχοι. Ένα σημαντικό
στοιχείο που το διαφοροποιεί είναι η διάδραση και οι βιωματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια του. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαρία να
αλληλεπιδράσουν, να ταυτιστούν ή να διαφοροποιηθούν με τις πληροφορίες που δέχονται και κυρίως να βιώσουν μια νέα εμπειρία που ενδεχομένως να αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους.

Το Edify Centre αποτελεί έργο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ( www.iasismed.eu ) η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης, της Ψυχικής Υγείας και της Εκπαίδευσης από το 2005. Από το 2015, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – VET (ΚΕΔΙΒΙΜ 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδικός άδειας 2100625).

“Η ομάδα Edify άρχισε να εργάζεται στη θεωρία της βιωματικής μάθησης με τα προγράμματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκπαιδευτές και ηγέτες. Το δίκτυό της συνεργάζεται ενεργά, με μέλη της απο διάφορες χώρες της Ευρώπης, για την ενίσχυση της βιωματικής μεθοδολογίας μάθησης στον τομέα της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης.”

Π. Δημητρακοπούλου 18

11141

Άνω Πατήσια, Αθήνα

[email protected]

+30 2182182815

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.