Νέο Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 150.000 εργαζομένων, με εκπαιδευτικό επίδομα 400€ !

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες! Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης και εκπαιδευτικό επίδομα 400€. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δράση έχουν όσα άτομα είναι εργαζόμενοι και πληρούν τα εξής κριτήρια:​ ​Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Είναι απόφοιτοι κατ'ελάχιστο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη [...]

Νέο Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 150.000 εργαζομένων, με εκπαιδευτικό επίδομα 400€ !2023-01-26T12:04:51+00:00

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000€!

Το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, επεκτείνεται για 30.000 επιπλέον ανέργους. Η δράση απευθύνεται σε 30.000 ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω με στόχο την απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητους φορείς. ​Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δράση έχουν όσα άτομα είναι άνεργοι και πληρούν τα εξής κριτήρια:​ ​Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους Είναι απόφοιτοι κατ’ελάχιστο υποχρεωτικής εκπαίδευσης Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι Η εκπαίδευση έχει διάρκεια [...]

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000€!2023-09-25T13:12:12+00:00

Νέο Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων, με εκπαιδευτικό επίδομα έως 3.500€ !

Στόχος των προγραμμάτων θα είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, μέσω εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, που θα έχουν θετικό πρόσημο στην παραγωγικότητα τους στον χώρο εργασίας. Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, που θα έχουν θετικό πρόσημο στην παραγωγικότητα τους στον χώρο εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δράση έχουν όσα άτομα είναι άνεργοι και πληρούν τα εξής κριτήρια: να έχουν ηλικία από 18 έως 29 ετών να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α [...]

Νέο Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων, με εκπαιδευτικό επίδομα έως 3.500€ !2023-09-25T12:17:04+00:00

Συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία; Δύο οικείοι όροι που προκαλούν όμως αρκετή σύγχυση

Τόσο η συμβουλευτική, όσο και η ψυχοθεραπεία αποτελούν μια μορφή προσωπικής ανάπτυξης και υποστήριξης. Αν και συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο όρων και τείνουν να αντικαθίστανται, είναι σημαντικό να τονιστεί πως παρά τις ομοιότητές τους, εχούν σαφείς διαφορές. Ο όρος συμβουλευτική, εκ πρώτη άποψης παραπλανά, καθώς παραπέμπει στη συμβουλή. Ο σκοπός της συμβουλευτικής όμως δεν είναι η παροχή συμβουλών, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Στοχεύει στην αυτονομία του συμβουλευόμενου μέσα από την ενδυνάμωσή του. Δίνει έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την διερεύνηση της υποκειμενικής του εμπειρίας. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο, εστιάζοντας [...]

Συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία; Δύο οικείοι όροι που προκαλούν όμως αρκετή σύγχυση2023-09-21T15:03:44+00:00

Η δημιουργική γραφή ως μέθοδος διαχείρισης του στρες και των συναισθημάτων

Η δημιουργική γραφή είναι μια συγγραφική δραστηριότητα η οποία απαιτεί από τα άτομα να διαμορφώσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε λέξεις και κείμενα ώστε να γίνουν παρατηρητές του εσωτερικού τους κόσμου. Η δημιουργική γραφή έχει οριστεί ως η ικανότητα του ατόμου να φαντάζεται και να δημιουργεί, να αισθάνεται και να εκφράζεται ελεύθερα, αυθεντικά και πρωτότυπα για τη δική του ικανοποίηση και ευχαρίστηση. . Η δημιουργική γραφή και συγκεκριμένα το γράψιμο και η τήρηση ημερολογίου είναι μια αποδεδειγμένη τεχνική διαχείρισης του στρες που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τα προσωπικά μοτίβα της σκέψης μας, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές [...]

Η δημιουργική γραφή ως μέθοδος διαχείρισης του στρες και των συναισθημάτων2023-09-07T15:37:25+00:00

Το στίγμα απέναντι στην ψυχική υγεία

Η ψυχική ασθένεια αποτελεί μια έννοια, η οποία περιλαμβάνει μία ποικιλία διαταραχών που επηρεάζουν την σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου που πάσχει. Οι διαταραχές αυτές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, από την κατάθλιψη και το άγχος έως τις σοβαρότερες καταστάσεις, όπως η σχιζοφρένεια και παρ’ όλο που μερικές φορές είναι «αόρατες», είναι εξίσου σημαντικές και απαιτούν κατανόηση και υποστήριξη από την κοινωνία. Αν και η ψυχική νόσος αντιπροσωπεύει μία πτυχή της ανθρώπινης εμπειρίας, συχνά αντιμετωπίζεται με αμφιβολία και προκατάληψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αποδοχή αυτής της κοινωνικής ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία να χωλαίνει. . Ο [...]

Το στίγμα απέναντι στην ψυχική υγεία2023-08-25T07:48:35+00:00

Ψυχοσωματικά συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης

Συχνά, μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο, ζαλάδες, αρρυθμίες χωρίς όμως να μπορούμε να το αποδώσουμε σε ένα ιατρικό αίτιο. Μπορεί να σκεφτόμαστε διάφορους λόγους που συμβαίνει αυτό αλλά δεν βρίσκουμε κάποιο ικανό αίτιο να εξηγήσει τα σωματικά συμπτώματα που εκδηλώνουμε. Ενδέχεται, λοιπόν, να είναι ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Ψυχοσωματικά ονομάζονται τα σωματικά συμπτώματα ή και παθήσεις που δεν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό/ οργανικό αίτιο αλλά συνδέονται με ψυχολογικά αίτια και ψυχολογικά προβλήματα. . Είναι, λοιπόν, ψυχογενή. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή καθώς για να καταλήξουμε ότι ένα σύμπτωμα είναι ψυχοσωματικό πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες να οφείλεται σε κάποιο οργανικό [...]

Ψυχοσωματικά συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης2023-07-24T09:14:52+00:00

Δημιουργικότητα και ψυχολογία

«Εκφράζουμε την ύπαρξή μας δημιουργώντας. Η δημιουργικότητα είναι μια απαραίτητη συνέχεια της ύπαρξης» - “We express our being by creating. Creativity is a necessary sequel to being.” - Rollo May, υπαρξιακός ψυχολόγος και συγγραφέας . Η δημιουργικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης, καθώς και ένα σημαντικό παράγοντα για την ψυχική υγεία και ευεξία του ανθρώπου. Αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να παράγει καινοτόμες ιδέες, να επιλύει προβλήματα με δημιουργικούς τρόπους χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη και να εκφράζει τον εαυτό του μέσω της τέχνης, της μουσικής, της γραφής και άλλων μορφών δημιουργικής δραστηριότητας. Δημιουργικότητα δεν υπάρχει μόνο στην τέχνη, αλλά και στην [...]

Δημιουργικότητα και ψυχολογία2023-07-13T16:28:13+00:00

Νέο Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης | Άδεια Προσωπικού Ασφαλείας (Security)

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ Edify-Centre σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΔΡΑ υλοποιεί το εξειδικευμένο πρόγραμμα των 105 ωρών που οδηγεί σε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας (Security). . Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008, οι εργαζόμενοι στον Κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security), υποχρεούνται να κατέχουν άδεια, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη. . Το πιστοποιημένο σεμινάριο για άδεια Security των 105 ωρών προσφέρεται με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης), περιλαμβάνει ειδικές σημειώσεις, case studies, ανάλυση σεναρίων, προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων κ.ά. . Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος [...]

Νέο Ειδικό Πρόγραμμα Κατάρτισης | Άδεια Προσωπικού Ασφαλείας (Security)2023-06-22T15:17:00+00:00

Τι είναι το “doom-scrolling” και πώς αντιμετωπίζεται.

Από την εποχή που τα Social media άρχισαν να παίζουν ενεργό ρόλο στη ζωή μας, και να ενημερωνόμαστε όλο και περισσότερο μέσα από αυτά, παρατηρείται και μία καινούργια συμπεριφορά σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, γνωστή και ως Doom scrolling. Σαν όρος περιγράφει την τάση να σπαταλά κάποιος συνεχώς χρόνο στο να διαβάζει και να αναζητά αρνητικές ειδήσεις στο διαδίκτυο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν οδηγήσει και διάφορα αρνητικά γεγονότα που έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία, όπως η οικονομική κρίση, ο Κορονοιός, ο πόλεμος στην Ουκρανία κλπ. . Σαν συμπεριφορά, έχει βρεθεί πως έχει επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο. Είναι αποδεδειγμένο [...]

Τι είναι το “doom-scrolling” και πώς αντιμετωπίζεται.2023-06-14T08:24:21+00:00

Το συνασθημα της Νοσταλγιας

Σου είναι γνώριμο το συναίσθημα της Νοσταλγίας; Τι ακριβώς σημαίνει και πότε παρεμβαίνει στη σκέψη μας; . Ο όρος Νοσταλγία, όπως αποτυπώθηκε πρώτη φορά από τον Johannes Hofer, είναι συνδετική λέξη αποτελούμενη από τις λέξεις «νόστος» που σημαίνει επαναπατρισμός, και «άλγος» που σημαίνει πόνος. Με την έννοια του επαναπατρισμού εννοούμε το συναίσθημα του «γυρνάω πίσω σε μία κατάσταση, σκέψη, συνθήκη, κ.λπ.». . Το νοσταλγικό συναίσθημα εκδηλώνεται τις στιγμές εκείνες που «φεύγουμε» από την πραγματικότητα πίσω σε μία ανάμνηση. Ανάμνηση που μπορεί να μας φέρει η θέαση μιας εικόνας, ένας ήχος ή ακόμα και μία μυρωδιά, τα οποία έχουν τη [...]

Το συνασθημα της Νοσταλγιας2023-05-31T14:26:49+00:00
Go to Top