Η ομάδα Ανακαλύπτοντας εμένα και τους άλλους είναι μια ομάδα αυτογνωσίας όπου στοχεύει να αποτελέσει ένα ασφαλές και ζεστό πλαίσιο μοιράσματος, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και επαφής μεταξύ των συμμετεχόντων.

Σκοπός της ομάδας είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να αποκτήσουν περισσότερη επίγνωση σε σχέση με άγνωστα σημεία του εαυτού τους,
 • Να μάθουν να επικοινωνούν και να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο,
 • Να μάθουν να επεξεργάζονται και να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις στην ζωή τους,
 • Να μοιράζονται και να αλληλοεπιδρούν με του άλλους,
 • Να μάθουν να επιλύουν τις εσωτερικές τους συγκρούσεις και τα αδιέξοδα,
 • Να μάθουν να αποδέχονται τον εαυτό τους και τους άλλους,
 • Να βιώνουν ποιοτικότερη σχέση με τον εαυτό τους και αρμονικότερες σχέσεις με τους άλλους και την ζωή τους γενικότερα.

Το περιεχόμενο των συναντήσεων θα βασιστεί σε Προσωποκεντρικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένα πάνω στις ομάδες συνάντησης του Carl Rogers. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθεί η αξιοποίηση της τέχνης και των εκφραστικών τεχνών στην ομαδική διεργασία και διαδικασία.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ανακάλυψη εαυτού/αυτοεπίγνωση
 • Έκφραση συναισθήματος και σκέψης/αποφόρτιση
 • Επίλυση/επεξεργασία δυσκολιών και προβλημάτων
 • Ομαδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία/συνεργασία
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής
 • Ενίσχυση αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης

Θα δοθεί *πιστοποιητικό συμμετοχής, πιστοποιημένο από το Κέντρο Δια βίου Μάθησης του ΕΟΠΠΕΠ

      *Από το 2015, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – VET (ΚΕΔΙΒΙΜ 1) από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
(Κωδικός άδειας 2100625).

Διάρκεια: 3 μήνες  1,5 ώρα την εβδομάδα (με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος)

Δυναμικότητα: 10-12 άτομα

Κόστος: 50 € / μήνα

Σύνολο: 150 €

Συντονιστής

Δηλώστε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα: