ΣΚΟΠΟΣ

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με εφαρμόσιμες τεχνικές και πρακτικές που θα τους οδηγήσουν στην επαγγελματική τους επιτυχία μέσα  από την προσωπική ισορροπία και την εσωτερική αρμονία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ενότητα 1:

❖         Επαγγελματισμός μέσα από το σύστημα αξιών μου (Credibility) (διάρκεια 50’ + 20’ άσκηση)

➢        Εισαγωγή

➢        Η αξία και το σύστημα αξιών – workshop

➢        Τι με καθιστά αξιόπιστο

➢        Πως μπορώ να το αξιοποιήσω στην αγορά

➢        Τι βλάπτει την αξιοπιστία μου – Κίνδυνοι

Στην ενότητα αυτή θα συνδέσουμε τις προσωπικές μας αξίες και αρχές με την επαγγελματική μας αξιοπιστία.

Ενότητα 2:

❖         Σωστή επαγγελματική στοχοθέτηση – Όραμα (διάρκεια 50’ + 30’ άσκηση)

➢        Όραμα: ορισμός – αξιοποίηση

➢        Κριτήρια επιλογής στόχου

➢        Η Θεωρία καθορισμού στόχων

■          Σύστημα GROW – SMART – workshop

➢        Ποια μέσα είναι κατάλληλα για την επίτευξη του στόχου

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε τις πιο διάσημες μεθόδους στοχοθέτησης και το πώς θα τις αξιοποιούμε.

Ενότητα 3:

❖         Η αξία και η δημιουργία Δικτύων Συστάσεων (διάρκεια 50’ + 20’ άσκηση)

⮚         Σε τι συνίσταται ένα επαγγελματικό δίκτυο

⮚         Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα δίκτυο συστάσεων

⮚         Με ποιους τρόπους μπορώ να αξιοποιήσω ένα δίκτυο συστάσεων

⮚         Πως διατηρείται ένα δίκτυο

Στην ενότητα αυτή θα κατανοήσουμε την έννοια του Δικτύου και την μεγάλη σημασία που έχει ως πεδίο ανάπτυξης του πελατολογίου μας.

Ενότητα 4:

❖         Συστάσεις – καλλιέργεια και απόδοση (διάρκεια 50’ + 30’ άσκηση)

⮚         Τι αποτελεί μια επαγγελματική σύσταση

⮚         Τρόποι δημιουργίας μιας αποτελεσματικής σύστασης

⮚         Σύσταση από στρατηγικές επαφές

⮚         Ενεργητικές και «παθητικές» συστάσεις

⮚         Εργαστήριο διάδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε την έννοια της Σύστασης, τον τρόπο που μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε και πως μπορούμε να αναπτύξουμε μεθοδικά την εργασίας μας μέσα από την μέθοδο αυτή.

Ενότητα 5:

❖         Μάρκετινγκ μέσω συστάσεων -τεχνικές ορατότητας (διάρκεια 50’ + 40’ άσκηση)

➢        Ορισμός του μάρκετινγκ μέσω συστάσεων

➢        Ορισμός visibility

➢        Τρόποι επίτευξης

➢        Ιδανικός Πελάτης

➢        Τι χρειάζεται να αποφεύγουμε

➢        Δομή παρουσίασης – εργαστήριο (διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων)

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε την έννοια της επαγγελματική μας ορατότητας, τον προσδιορισμού του ιδανικού πελάτη και το πώς θα παρουσιάζουμε τον εαυτό μας ή την επιχείρησή μας.

Ενότητα 6:

❖         Η ικανότητα της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο (διάρκεια 50’ + 20’ άσκηση)

➢         Η αξία της επικοινωνίας στην επιχείρηση

➢         Εργαλεία επικοινωνίας – Παραδείγματα προς αποφυγή

➢         Είδη επικοινωνίας

➢         Εσωτερική → Προϊστάμενο

➢         Εσωτερική → Υφιστάμενο

➢         Εσωτερική → Μεταξύ ίσων

➢         Εξωτερική

 

Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για τα οφέλη της επικοινωνία εντός και εκτός του εργασιακού μας χώρου. Θα προσεγγίσουμε την επικοινωνία ως δεξιότητα και θα αναλύσουμε τρόπους βελτίωσης αλλά και αποφυγής.

Ενότητα 7:

❖         Πλήρης προσέγγιση (διάρκεια 50’ + 30’ άσκηση)

⮚         Ευημερία και Πνευματικότητα

⮚         Αυτογνωσία/Προσωπικές αξίες/αρχές/αρετές

▪           Workshop – Ατομική Αξιολόγηση (βαθμολόγηση από τους ίδιους)

⮚         Η Επιβεβαιωμένη Προσωπικότητα

⮚         Ευτυχία και Επιτυχία

⮚         Νόμοι της Ζωής

▪           Ο Νόμος των Κύκλων

▪           Ο Νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος

▪           Ο Νόμος της Έλξης

▪           Ο Νόμος της Δεκάτης

⮚         Το Φιλοσοφικό φίλτρο

Στην ενότητα αυτή θα φύγουμε από την αμιγώς επαγγελματική προσέγγιση της επιτυχίας και θα αναλύσουμε την προσωπική Ευτυχία και τους νόμους που την διέπουν και την επηρεάζουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα δοθεί *πιστοποιητικό παρακολούθησης από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια βίου Μάθησης της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

      *Από το 2015, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο
Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – VET (ΚΕΔΙΒΙΜ 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδικός άδειας 2100625).

Διάρκεια: 10-12 ώρες

Συνολικό κόστος: 300 €

*έκπτωση 50 €, για early bird, ανέργους, φοιτητές, ΑμεΑ

Συντονιστής