Έρικ Κότα
Ψυχολόγος-Εκπαιδευτής

Ο Έρικ Κότα είναι Ψυχολόγος, Εκπαιδευτής και Youth Worker. Εργάζεται ως Ερευνητής και Σχεδιαστής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων διάφορων χρηματοδοτούμενων πλαισίων (Erasmus+, CERV, AMIF, EuropeAid & HORIZON) στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής συμπερίληψης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

.

Είναι αριστούχος (First Class Honours) πτυχίου (BSc Hons) Ψυχολογίας από το University of East London από όπου η πτυχιακή του διατριβή με τίτλο «Η Περιστροφή του Κεφαλιού ως Δείκτης σε Δοκιμασίες Ανάκλησης Οπτικο-χωρικής Βραχύχρονης και Εργαζόμενης Μνήμης» η οποία προσπάθησε να «ενώσει» και να ερευνήσει τους κόσμους της Γνωστικής Ψυχολογίας και των Υπολογιστικών Συστημάτων, διακρίθηκε με άριστα. Είναι επίσης κάτοχος επιμορφωτικού διπλώματος στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό από το Πανεπιστήμιου του Αιγαίου, ενώ αυτήν τη στιγμή σπουδάζει Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (MBA Global) στο University of Derby.

.

Έχει οργανώσει και υλοποιήσει περισσότερα από 30 εκπαιδευτικά εργαστήρια σε πάνω από 8 χώρες.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.