Συχνά οι άνθρωποι αποδίδουν αυτό που τους συμβαίνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες, θεωρώντας, έτσι, υπαίτιο είτε το περιβάλλον και τα ερεθίσματα αυτού είτε τη βιολογία και την πρώιμη αυτοβιογραφία των ίδιων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπεραντιδρούν, ορισμένες φορές ακόμη και σε μικροπράγματα και να αισθάνονται θυμό ή ταραχή και να γίνονται αμυντικοί απέναντι στους άλλους, υποστηρίζοντας πως δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

Με αυτόν τον τρόπο όμως, οδηγούνται στο να μη λαμβάνουν υπόψη τη δική τους συνδρομή στη διαιώνιση του κάθε προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Έχει φανεί πως ο τρόπος με τον οποίο το κάθε άτομο σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του ασκεί αποφασιστικό ρόλο τόσο στις σκέψεις του, όσο και στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του.

Όταν κάτι αρνητικό συμβαίνει στη ζωή μας, αυτόματα δημιουργούνται κάποιες σκέψεις στο μυαλό μας, είτε με τη μορφή λέξεων είτε με τη μορφή εικόνων. Αυτές οι σκέψεις είναι αρνητικές, αφιλτράριστες και συχνά προκαλούν ένα αρνητικό και μη λειτουργικό συναίσθημα. Σε συμφωνία με το παραγόμενο συναίσθημα, τείνουμε και να συμπεριφερόμαστε. Συχνά υπεραντιδρούμε ή αποφεύγουμε καταστάσεις που γεννούν αυτά τα συναισθήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και να διαιωνίζεται η κατάσταση άγχους ή θλίψης που βιώνεται. Μάλιστα, οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά συχνά συνοδεύονται και από σωματικές ενοχλήσεις και συμπτώματα, όπως βάρος στο στήθος, κεφαλαλγία, εφίδρωση κ.ά.

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου τείνει να σκέφτεται αρνητικά και να επεξεργάζεται εσφαλμένα τις πληροφορίες που δέχεται. Καθοριστικό, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η κατανόηση των δυσλειτουργικών γνωσιών (σκέψεων), η αμφισβήτηση και αναδόμηση αυτών που θα βοηθήσουν το άτομο να επέμβει στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά του, στην αρχή με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή και στο τέλος, όντας ο θεραπευτής του εαυτού του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. CBT, B. P. O. (2002). Brief cognitive-behavioral therapy: Definition and scientific foundations. Handbook of brief cognitive behaviour therapy,
  2. Kertz, S. J., Koran, J., Stevens, K. T., & Björgvinsson, T. (2015). Repetitive negative thinking predicts depression and anxiety symptom improvement during brief cognitive behavioral therapy. Behaviour Research and Therapy, 68, 54-63.
  3. Sanders, K. M., & Akiyama, T. (2018). The vicious cycle of itch and anxiety. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 87, 17-26.