Βασίλης Ραφαήλ
Ψυχολόγος/ Εκπαιδευτής

  • Πτυχίο στην Ψυχολογία

  • Επίσημη εξειδίκευση στο Life and Business Coaching

  • Υπεύθυνος έργου της εφαρμογής για κινητά Connect your City

  • Εμπειρία στη διδασκαλία και την ενίσχυση των δεξιοτήτων (soft skills) των νέων, καθώς, μέσω της συμμετοχής του σε πολλά προγράμματα Erasmus +, έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες και έχει αναπτύξει από κοινού νέα εργαλεία, μεθοδολογίες και τεχνικές για τους νέους και τους youth workers

  • Ειδικεύεται στη δημιουργία εθελοντικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για νέους μέσω της χρήσης τεχνικών βιωματικής μάθησης

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.