Ελένη Σπυροπούλου
Ψυχολόγος-Εκπαιδεύτρια

Η Ελένη Σπυροπούλου είναι Ψυχολόγος του προγράμματος «Παρέμβαση στην Κοινότητα» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ.Είναι υπέυθυνη ψυχολόγος των εθελοντών/ασκούμενων ψυχολόγων του προγράμματος, ενώ παράλληλα εργάζεται ως ψυχολόγος στη γραμμή τηλεφωνικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306.Είναι απόφοιτος Ψυχολογίας (BSc Psychology) του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχει πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση ως ασκούμενη ψυχολόγος στο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Σαλαμίνα.Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εθελόντρια σε ποικίλλα προγράμμα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.Πιο συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει ως εθελόντρια στο «Επίκεντρο» της actionaid ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων για 4 χρόνια και στο πρόγραμμα της ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ «Παρέμβαση στην Κοινότητα» για 6 μήνες.

Παράλληλα, είναι φοιτήτρια Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πρόγραμμα «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» (MSc in Addictiology) .

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.