Στις μέρες μας, η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο καίρια ζητήματα κρίσης, μιας και επεκτείνεται, επίσης, σε άλλες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Μία από αυτές τις πτυχές είναι, όπως δείχνει η έρευνα, η ευημερία (well-being) και η ψυχική μας υγεία.​


Βάσει του μεγαλύτερου μέρους ερευνών, το άγχος το οποίο προκαλείται από την κλιματική αλλαγή και την οικολογική καταστροφή είναι η νούμερο ένα συνιστώσα ψυχοπαθολογίας που παρουσιάζεται. Επιπλέον, ο όρος που χρησιμοποιεί η ερευνητική κοινότητα για αυτό το είδος άγχους είναι το Οικολογικό άγχος, ενώ ο πιο δόκιμος όρος στα αγγλικά είναι το Eco-Anxiety.​


Με αφορμή τις ολοένα και περισότερο παρατηρούμενες επιδράσεις της κλιματικής κρίσης, αναδύεται περισσότερο η ανάγκη μελέτης και έρευνας των ψυχολογικών της επιπτώσεων στην ανθρώπινη ψυχολογική υπόσταση, και ήδη αρκετά Ερευνητικά και Ακαδημαικά Ινστιτούτα αρχίζουν να μελετούν τη επιδράσεις της στο σήμερα. Σκοπός της είναι να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην  ψυχική υγεία.  ​


Με μία ιδιαίτερη προσέγγιση και εστιάση στη θετική διάσταση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πώς το Well-being (ελληνικά αποδοσμένο ως «Eυ ζην»), θα μπορούσε να ενισχυθεί θετικά μέσω της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον και τη φύση, αναδύοντας με αυτόν τον τρόπο τη θεραπευτική προσέγγιση του Περιβάλλοντος και της σύνδεσής του ανθρώπου με αυτό. ​

Χαρά Σπυροπούλου
Ψυχολόγος – Manager Research & Development τμήματος(RnD)
ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ