Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ EdifyCentre σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΔΡΑ υλοποιεί το εξειδικευμένο πρόγραμμα των 105 ωρών που οδηγεί σε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας (Security).

.

Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008, οι εργαζόμενοι στον Κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security)υποχρεούνται να κατέχουν άδεια, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

.

Το πιστοποιημένο σεμινάριο για άδεια Security των 105 ωρών προσφέρεται με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης), περιλαμβάνει ειδικές σημειώσεις, case studies, ανάλυση σεναρίων, προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων κ.ά.

.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις προγραμματισμένες εξετάσεις για Πιστοποίηση Security, που διενεργούνται από το ΚΕ.ΜΕ.Α, για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

.

Κόστος συμμετοχής : 250 ευρώ

(πρωινό ωράριο 9.30-14.30  και απογευματινό 16:00 – 21:00)

.

Πληροφορίες – Εγγραφές στο 218 218 2815 και στο email: [email protected]

.