Ένα από τα συναισθήματα που εμείς οι άνθρωποι βιώνουμε είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι ένα αρνητικό μεν, φυσιολογικό δε συναίσθημα και κυρίως συνοδεύει μια απειλή την οποία βιώνουμε ή η οποία πλησιάζει.

.

Παρά όμως την ύπαρξη του φόβου ως φυσιολογικό συναίσθημα, πολλές φορές γίνεται αισθητή και η ύπαρξη μιας «φοβίας» όπως την ονομάζουμε. Η φοβία είναι ο εστιασμένος γιγαντιαίος φόβος απέναντι σε ένα συγκεκριμένο, τις περισσότερες φορές όχι και τόσο απειλητικό, ερέθισμα.

.

Η φοβία εντοπίζεται όταν ένα άτομο οργανώνει την ζωή του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει τις αιτίες του φόβου του. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι μια φυσιολογική αντίδραση στον φόβο. Όσοι βιώνουν φοβίες  έχουν μια έντονη ανάγκη να αποφεύγουν πράγματα που τους δημιουργούν ανησυχία. Αυτή ακριβώς η αποφυγή προκαλεί ένα φαύλο κύκλο που τελικά ενισχύει και συντηρεί την φοβία αντί να την εξαλείφει προκαλώντας παράλληλα μια πρόσκαιρη ανακούφιση στο άτομο.

.

Αισιοδόξως, οι φοβίες είναι εύκολα διαχειρίσιμες με ψυχοθεραπεία και πιο συγκεκριμένα η Συμπεριφορική Γνωσιακή ψυχοθεραπεία είναι η πιο αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας για την αντιμετώπιση των φοβιών. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται με την υποστήριξη του ειδικού είναι η βαθμιαία έκθεση στο φοβογόνο ερέθισμα, και η παράλληλη αναδόμηση των πεποιθήσεων του ατόμου πάνω στις οποίες βασίζεται ο φόβος αυτός.

.

Χαρά Πανοπούλου

.

Βιβλιογραφία:

  • Eaton, W. W., Bienvenu, O. J., & Miloyan, B. (2018). Specific phobias. The Lancet Psychiatry, 5(8), 678-686.
  • Ito, L. M., Roso, M. C., Tiwari, S., Kendall, P. C., & Asbahr, F. R. (2008). Cognitive-behavioral therapy in social phobia. Brazilian Journal of Psychiatry, 30, s96-s101