Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2006), ως σεξουαλική υγεία ορίζεται η κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας (well-being) σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, δυσλειτουργίας ή αναπηρίας. Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική και με σεβασμό προσέγγιση της σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών σχέσεων, καθώς και τη δυνατότητα ευχάριστων και ασφαλών σεξουαλικών εμπειριών, χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις ή βία. Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να εκπληρώνονται τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

.

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι προβλήματα που παρεμβαίνουν στην ικανότητα ενός ατόμου να εμπλακεί, να απολαύσει ή να επιτύχει ικανοποίηση από μια σεξουαλική αλληλεπίδραση.  Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής σεξουαλικές διαταραχές (DSM V,2013):

 • Διαταραχή σεξουαλικού ενδιαφέροντος/διέγερσης στις γυναίκες
 • Διαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυμίας στους άνδρες
 • Διαταραχή στύσης
 • Διαταραχή οργασμού στις γυναίκες
 • Καθυστερημένη εκσπερμάτιση
 • Πρόωρη εκσπερμάτιση
 • Γεννητικός πυελικός πόνος/Διαταραχή διείσδυσης

.

Τα αίτια μπορεί να είναι οργανικά, ψυχογενή, μικτά ή να οφείλονται σε ουσίες, φάρμακα ή τοξικές επιδράσεις. Όταν οι σεξουαλικές διαταραχές αφορούν ψυχογενή αίτια, τότε χρειάζεται να επισκεφθείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

.

Εστιάζοντας στο ψυχολογικό κομμάτι, για να κατανοήσουμε τη σεξουαλική δυσκολία, θα αναζητήσουμε τους προδιαθεσικούς και τους εκλυτικούς παράγοντες, καθώς και τους παράγοντες που διαιωνίζουν το πρόβλημα. Στην πρώτη περίπτωση, αναφερόμαστε στις πρώιμες εμπειρίες που, εν δυνάμει, προκαλούν την ανάπτυξη κάποιου σεξουαλικού ζητήματος στην ενήλικη ζωή (π.χ. αυστηρή ανατροφή). Οι εκλυτικοί παράγοντες αφορούν γεγονότα που προηγήθηκαν των σεξουαλικών προβλημάτων, όπως οι διαταραγμένες σχέσεις ενός ζευγαριού ή η περιστασιακή αποτυχία. Τέλος, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που διατηρούν το υπάρχον ζήτημα, όπως το άγχος επίδοσης.

.

Για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών χρειάζεται η συνεργασία διάφορων ειδικοτήτων, ώστε να ελεγχθούν τόσο τα οργανικά όσο και τα ψυχογενή αίτιά τους. Μέσω του sex therapy παρέχονται στο άτομο και στο ζευγάρι πληροφορίες για τη σεξουαλική λειτουργία, μειώνεται το άγχος τους και μαθαίνουν τρόπους να απολαμβάνουν την σεξουαλική τους ζωή.

.

Με τη βοήθεια ενός ειδικού, μπορείτε να εντοπίσετε τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισης της δικής σας σεξουαλικής δυσκολίας.

.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Διαγνωστικά Κριτήρια από DSM-5. Επιμέλεια: Γκοτζαμάνης, Κ. Εκδόσεις: Λίτσας. Αθήνα
 • Hawton, K.(1989). Sexual Dysfunctions. In Cognitive Beaviour Therapy for Psychiatric Problems: A practical Guide. Oxford University Press
 • Hogan, D.R. (1991). Sexual Dysfunctions. In: Walker, C.E. (eds) Clinical Psychology. Applied Clinical Psychology. Springer, Boston, MA
 • Weeks, G.R. & Gambescia, N. (2000). Erectile Dysfunction: Integrating Couple Therapy, Sex Therapy and Medical Treatment.
 • World Health Organization. (2002). Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/sexual-health

.