Τόσο η συμβουλευτική, όσο και η ψυχοθεραπεία αποτελούν μια μορφή προσωπικής ανάπτυξης και υποστήριξης. Αν και συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο όρων και τείνουν να αντικαθίστανται, είναι σημαντικό να τονιστεί πως παρά τις ομοιότητές τους, εχούν σαφείς διαφορές. Ο όρος συμβουλευτική, εκ πρώτη άποψης παραπλανά, καθώς παραπέμπει στη συμβουλή. Ο σκοπός της συμβουλευτικής όμως δεν είναι η παροχή συμβουλών, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Στοχεύει στην αυτονομία του συμβουλευόμενου μέσα από την ενδυνάμωσή του. Δίνει έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την διερεύνηση της υποκειμενικής του εμπειρίας. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο, εστιάζοντας στο παρόν, μέσα από τη συζήτηση με τον Σύμβουλο, επιτυγχάνει να ξεκαθαρίσει σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες και να μάθει καλύτερα τον εαυτό του. Ως αποτέλεσμα μαθαίνει να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά στην καθημερινότητά του, βιώνοντας με ουσιαστικό τρόπο τόσο την σχέση του με τον εαυτό του, όσο και με τους άλλους γύρω του.

.

Από την άλλη πλευρά, η Ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική μέθοδος αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων ή απόκτησης γνώσης των ψυχικών μηχανισμών. Εστιάζει περισσότερο στις σε βάθος αλλαγές της προσωπικότητας του ατόμου μέσα από την αναδόμηση γνωστικών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών μοτίβων που έχει υιοθετήσει το άτομο. Μέσα από την ψυχοθεραπεία το άτομο διερευνά δύσκολες καταστάσεις και συχνά οδυνηρά συναισθήματα και εμπειρίες. Αυτός είναι και ένα από τους λόγους που συχνά η ψυχοθεραπεία διαρκεί πολύ περισσότερο από την συμβουλευτική. Ενώ η τελευταία εστιάζει περισσότερο στο παρόν και στην διαχείριση ζητημάτων του παρόντος, η ψυχοθεραπεία, αφορμώμενη από τις δυσκολίες του παρόντος εμβαθύνει στη ζωή του ατόμου, αναζητώντας την πηγή της δυσκολίας. Έτσι δρα θεραπευτικά προς την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και την επούλωση ψυχικών τραυμάτων.

.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να τονιστεί πως ακρογωνιαίος λίθος είναι η δημιουργία μιας υγιούς και ασφαλούς θεραπευτικής σχέσης ανάμενα στα δύο (ή περισσότερα μέλη). Η σχέση αυτή είναι μια σχέση εμπιστευτική με βασικές αρχές της την ενσυναίσθηση, την άνευ όρων αποδοχή και την ενεργητική ακρόαση. Ο ενδιαφερόμενος ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, το κίνητρο και την επιθυμία του να εμπλακεί σε μια θεραπευτική και υποστηρικτική διαδικασία, μπορεί να επιλέξει τι του ταιριάζει περισσότερο την δεδομένη στιγμή και αναζητήσει τον καταλληλότερο για εκείνον Ειδικό ψυχικής υγείας.

.