Η ομάδα του Edify Centre συνεχώς διευρύνεται!

Τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούνται είτε από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Edify Centre είτε από κατάλληλα καταρτισμένους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Μερικοί από τους εκπαιδευτές είναι Ψυχολόγοι της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ που διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης. Πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Στους συνεργάτες του Edify Centre, συμπεριλαμβάνονται διακεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, με μεγάλη εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.