Το άγχος είναι ένα συναίσθημα που εμφανίζεται συχνά στους ανθρώπους για ποικίλους λόγους. Μία από αυτές τις περιπτώσεις αποτελούν οι σκέψεις που αφορούν την σεξουαλική ζωή. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί να επηρεαστεί κάποια φάση του κύκλου σεξουαλικής απόκρισης. Πιο συγκεκριμένα, είναι πιθανό να δημιουργήσει δυσκολίες στο στάδιο της επιθυμίας, της διέγερσης ή και του οργασμού. Κατά βάση το άγχος αφορά την απόδοση στην σεξουαλική πράξη, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο.

.

Σύμφωνα με τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, οι σκέψεις μας και η ερμηνεία μας για μια κατάσταση, προκαλούν κάποια συναισθήματα, τα οποία επιδρούν και στη συμπεριφορά μας. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, μπορεί να εμφανίζονται διάφορες αγχογόνες σκέψεις. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι δεν θα καταφέρει «να ευχαριστήσει τη σύντροφο του», «να διατηρήσει τη στύση του», «να έρθει σε οργασμό» ή «θα κολλήσει κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα».

.

Ως συνέπεια των παραπάνω σκέψεων και του ακόλουθου συναισθήματος, το άτομο μπορεί να αποφεύγει τη σεξουαλική πράξη ή να προβαίνει σε αυτήν με προϋποθέσεις, έχοντας έντονο άγχος. Αυτές οι πρακτικές επιβεβαιώνουν πολλές φορές τις αρχικές προβλέψεις του ατόμου, για το πώς θα εξελιχθεί η σεξουαλική πράξη και συντελούν στην αύξηση και διατήρηση του άγχους.

.

Για να ξεπεραστεί το άγχος, είναι σημαντικό, για αρχή, να εντοπιστούν οι σκέψεις που προκαλούν αυτό το συναίσθημα και στην συνέχεια να αξιολογηθούν και να τροποποιηθούν. Επιπλέον, πέρα από το γνωστικό κομμάτι, είναι καλό να εστιάσουμε και στο συμπεριφορικό μέρος, αλλάζοντας κάποιες μη βοηθητικές συμπεριφορές. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να μάθει το άτομο να χαλαρώνει τον εαυτό του μέσα από τεχνικές χαλάρωσης, ώστε να μπορεί να «αφήνεται» την ώρα της σεξουαλικής πράξης, ενώ παράλληλα θα έχει εκπαιδευτεί στην ενσυνειδητότητα και στην εστίαση της προσοχής στο παρόν. Στην όλη αυτή προσπάθεια, κάποιος ειδικός σεξουαλικής και ψυχικής υγείας μπορεί να καθοδηγήσει το άτομο καταλλήλως, με βάση τις προσωπικές του δυσκολίες και ανάγκες.

.

Βιβλιογραφία

  • Kane, L., Dawson, S. J., Shaughnessy, K., Reissing, E. D., Ouimet, A. J., & Ashbaugh, A. R. (2019). A review of experimental research on anxiety and sexual arousal: Implications for the treatment of sexual dysfunction using cognitive behavioral therapy. Journal of Experimental Psychopathology, 10(2).
  • Pyke, R. E. (2019). Sexual Performance Anxiety. Sexual Medicine Reviews.