Το νόημα ζωής αποτελεί ένα καίριο και ισχυρό ζητούμενο που έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη σημερινή εποχή.

.

Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, συγκεκριμένα  μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το θέμα του νοήματος της ζωής έχει γίνει αντικείμενο επιστημονικών ερευνών από πολλούς θεραπευτές και ψυχολόγους. Οι μελέτες αυτές ανέδειξαν διάφορα ζητήματα σχετικά με αυτή την έννοια, όπως για παράδειγμα κατά πόσο το νόημα της ζωής προϋπάρχει ή χρειάζεται να κατασκευαστεί από τον άνθρωπο.

.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή της υπαρξιακής σχολήςIrvin Yalom (1960), δεν υπάρχει προκαθορισμένο από το σύμπαν νόημα για την ζωή, αλλά το κάθε άτομο καλείται να αναλάβει την ευθύνη της αυτοδημιουργίας του νοήματος της δικής του προσωπικής ζωής.

.

Έχει παρατηρηθεί μέσω ερευνών πως τα άτομα σκέφτονται περισσότερο το νόημα ζωής όταν έρχονται αντιμέτωπα με αντιξοότητες και σκληρές καταστάσεις  (Hill, 2018). Είναι πιθανό ένα τραυματικό γεγονός να έχει ως αποτέλεσμα μια καινούρια κατανόηση του ίδιου του συμβάντος και μέσω αυτού το άτομο να οδηγείται στη δημιουργία νοήματος (Levine et al., 2009).

.

Βάσει ερευνών επισημαίνεται πως τα άτομα που υποστηρίζουν ότι η ζωή τους έχει νόημα, εμφανίζουν μικρότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους και, παράλληλα, διατηρούν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία (Steger et al., 2008). Φαίνεται πως όταν το άτομο έχει καθορίσει το νόημα ζωής σκέπτεται και συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί συνήθειες που προάγουν την ευημερία. Έτσι, στα άτομα αυτά παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στο εργασιακό περιβάλλον, εκφράζουν μεγαλύτερα επίπεδα ευτυχίας, μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και έχουν καλύτερη εικόνα εαυτού.

.

Πώς όμως ένα άτομο μπορεί να αποδώσει νόημα στην ζωή του;

.

Το νόημα που μπορεί ένα άτομο να αποδώσει στην ζωή του μπορεί να προκύψει από την ενασχόληση του με ένα αντικείμενο ή μια δραστηριότητα (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2003), όπως για παράδειγμα ένας καλλιτέχνης ασχολείται με το έργο του, ένας αθλητής με τις προπονήσεις για την βελτίωση και ενδυνάμωσή του ή ένας ερευνητής με το ερευνητικό του σχέδιο.

.

Έτσι, προκύπτει η έννοια της «ζωτικής δέσμευσης» (vital engagement), όταν, δηλαδή, ο άνθρωπος παίρνει την ευθύνη να δεσμευτεί με αυτό στο οποίο εκείνος έχει δώσει ένα νόημα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα συναντήσει δυσκολίες ή προκλήσεις κατά την διεκπεραίωση του. Παρουσία νοήματος στην ζωή ενός ατόμου σημαίνει παρουσία δέσμευσης, πλαισίου αναφοράς, αίσθηση πληρότητας και αίσθηση σημαντικότητας (Debats, 1999∙ Hill, 2018).

.