Η «ψυχική αλλαγή» απασχολεί τη σκέψη αρκετών ανθρώπων αλλά και ένα συχνό ερώτημα που προκύπτει στο ξεκίνημα της ψυχοθεραπείας. Ορισμένες φορές εμφανίζεται και σαν σκέψη που δημιουργεί ενδεχομένως δισταγμό και εκφράζεται με σκέψεις όπως «δεν ξέρω αν έχει νόημα να συνεχίσω την ψυχοθεραπεία, είναι πολύ αργά για μένα να αλλάξω» ή «δεν είμαι σίγουρος αν η ψυχοθεραπεία έχει αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν μπορώ να καταλάβω πως έχω αλλάξει».

.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο «ψυχική αλλαγή»;

.

Η έννοια αυτή αντιπροσωπεύει διαφοροποιήσεις στις αναπαραστάσεις του εαυτού και των αντικειμενότροπων σχέσεων και εσωτερίκευση τους σε νέες εμπειρίες, μέσα από την εμπλοκή του στην αναλυτική διαδικασία ( Abrams, 1987).

.

Στην πράξη, αφορά σε πιθανές «αλλαγές» που αφορούν το πώς το άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους σε διάφορα επίπεδα, όπως το διαπροσωπικό ή το επαγγελματικό κ.α.

.

Οι αλλαγές αυτές μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο είναι άμεσα εμφανές στο άτομο, αλλά μπορεί πολλές φορές να τις διακρίνει μέσα από εσωτερικές διαπιστώσεις και συνδέσεις στις οποίες καταλήγει, με το πέρασμα του χρόνου στην ψυχοθεραπευτική του πορεία.

.

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που συντελεί σε αυτό που ονομάζουμε ψυχική αλλαγή είναι η θεραπευτική συμμαχία που εδραιώνεται μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή/τριας. Ο ψυχοθεραπευτικός χώρος, είναι το περιβάλλον εκείνο που το άτομο νιώθει ασφάλεια να εκφραστεί, να φέρει σκέψεις και συναισθήματα και πολλές φορές εσωτερικές συγκρούσεις που βιώνει. Μέσα από την εξωτερίκευση και έκφραση του σε αυτό το ασφαλές και δίχως κριτική θεραπευτικό περιβάλλον, μπορεί το άτομο με τον καιρό να παρατηρεί όλο και περισσότερο τον εαυτό του, και ενδεχομένως να παρατηρεί με μια διαφορετική σκοπιά τον τρόπο που συνδέονται οι σκέψεις του και τα συναισθήματα του με τα γεγονότα που βιώνει.

.

Φυσικά είναι μία διαδικασία που πολλές φορές χρειάζεται χρόνο, όπως και ο καθένας από εμάς χρειάζεται τον δικό του χρόνο να εκφραστεί και να επεξεργαστεί τις εμπειρίες του!

.

Ευαγγελία Φίλου, Ψυχολόγος, ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

Πηγές:

  1. Blum, Harold P.: Psychic change: the analytic relationship(s) and agents of change. The International Journal of Psycho-Analysis; London Vol. 73, Iss. 2, (Summer 1992): 255.

.