Συχνά, μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο, ζαλάδες, αρρυθμίες χωρίς όμως να μπορούμε να το αποδώσουμε σε ένα ιατρικό αίτιο. Μπορεί να σκεφτόμαστε διάφορους λόγους που συμβαίνει αυτό αλλά δεν βρίσκουμε κάποιο ικανό αίτιο να εξηγήσει τα σωματικά συμπτώματα που εκδηλώνουμε. Ενδέχεται, λοιπόν, να είναι ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Ψυχοσωματικά ονομάζονται τα σωματικά συμπτώματα ή και παθήσεις που δεν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό/ οργανικό αίτιο αλλά συνδέονται με ψυχολογικά αίτια και ψυχολογικά προβλήματα.

.

Είναι, λοιπόν, ψυχογενή. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή καθώς για να καταλήξουμε ότι ένα σύμπτωμα είναι ψυχοσωματικό πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες να οφείλεται σε κάποιο οργανικό ή ιατρικό αίτιο. Είναι απαραίτητο να γίνουν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να βεβαιωθούμε για τα συμπτώματα που εμφανίζουμε και την φύση αυτών. Πιθανά ψυχοσωματικά συμπτώματα μπορεί να είναι οι καρδιοπάθειες, οι αϋπνίες, οι ζαλάδες, η ανορεξία ενώ η εμφάνιση τους αποδεικνύει την άμεση αλληλεπίδραση της ψυχικής με την σωματική υγεία του ατόμου. Συνήθως, τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται σε περιόδους έντονου άγχους και στρες. Καταπιεσμένα συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες, εσωτερικές συγκρούσεις που δεν επικοινωνούμε βρίσκουν τρόπο έκφρασης μέσα από το σώμα.

.

Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, λοιπόν, είναι εκεί για να μάς “θυμίσουν” ότι όλα αυτά τα συναισθήματα υπάρχουν και χρειάζεται να δώσουμε την δέουσα προσοχή σε αυτά. Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και μάς προειδοποιούν ότι κάτι δεν πηγαίνει τόσο καλά. Χρειάζεται, λοιπόν, να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία. Και για να το κάνουμε αυτό αλλά και να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να εμφανίσουμε ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι να καλό να εκφράζουμε ανοιχτά όλο το εύρος των συναισθημάτων που μπορεί να νιώθουμε και τις σκέψεις που μπορεί να έχουμε. Αν αυτή η έκφραση γίνει με σεβασμό και υγιή τρόπο μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

.

Επίσης, πολύ βοηθητικό μπορεί να είναι το να έχουμε ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο που περιλαμβάνει ανθρώπους που ακούνε με ενδιαφέρον τις ανάγκες μας και μάς αφουγκράζονται. Οι υποστηρικτικές διαπροσωπικές σχέσεις λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική μας υγεία. Τέλος, χρειάζεται να στραφούμε στον εαυτό μας και να συνδεθούμε με τα συναισθήματα μας αλλά και να κατανοήσουμε τι μπορεί να συμβολίζει το συγκεκριμένο σύμπτωμα για εμάς.

.

Στην εσωτερική μας ενδοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει πολύ και ένας ψυχολόγος/ ψυχοθεραπευτής/ -τρια. Μαζί με αυτόν /-ην μπορούμε να διερευνήσουμε πότε εμφανίζεται το συγκεκριμένο σύμπτωμα, τι μπορεί να σημαίνει, πώς νιώθουμε μέσα μας αλλά και πώς μπορούμε να συμφιλιωθούμε με όλο το φάσμα των συναισθημάτων και των πλευρών του εαυτού μας.

..

Ψυχολόγος, Μαρία Ματσαρόκου

.