Όραμα

Το όραμά του Edify Centre είναι να εκπαιδεύσει επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ενισχύσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, την ευημερία και την ευαισθητοποίησή τους για κοινωνικά ζητήματα.

Συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών προερχόμενων από διαφορετικά υπόβαθρα, οι οποίοι όμως προσεγγίζουν πάντοτε τη μάθηση βιωματικά και καινοτόμα.

Μέσα από τα ποικίλα εκπαιδευτικά εργαστήρια, επιθυμεί να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν και να χαράξουν όλοι μαζί τα μαθησιακά «μονοπάτια» που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, και να τα διαβούν!

Ταυτόχρονα, υπηρετώντας το πλαίσιο της ενίσχυσης της ευαλωτότητας από όπου προήλθε, συνδράμει τις ευάλωτες ομάδες και τους ωφελούμενους της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Στόχος

  • Εκπαίδευση «κομμένη και ραμμένη» (tailor-made training) στις ανάγκες κάθε ατόμου ή εταιρικής ομάδας

  • Δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση

  • Προσαρμογή των ενηλίκων πολιτών στις γνωστικές απαιτήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικοοικονομικού χώρου

  • Προώθηση των αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης

  • Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρηση της απασχόλησης ή της επαγγελματικής εξέλιξης

  • Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού

  • Ενίσχυση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση

  • Ανάπτυξη ενεργούς ιδιότητας του πολίτη