Η ομάδα μας μεγαλώνει και περιμένουμε τις αιτήσεις σας, με σκοπό να γνωρίσουμε υποψήφια μέλη για να ενταχθούν στο δυναμικό μας!

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό υπόβαθρο).
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Εμπειρία ή επαγγελματική συνάφεια στον εκπαιδευτικό χώρο.
  • Ισχυρή θέληση και δημιουργικότητα, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα εργασίας εντός προθεσμιών.
  • Ομαδικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων και ανθρώπων.
  • Άριστη χρήση Η/Υ.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Τίτλος σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών
  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Μέσω της παρακάτω φόρμας.
Τελική ημερομηνία υποβολής: 13 Μαρτίου 2021.

 

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.