«Πάρε την ασφ@λeια στα χέρια σου: Συμβουλές για γονείς και φροντιστές παιδιών στις σύγχρονες τεχνικές πρόληψης και διαχείρισης διαδικτυακών και ψηφιακών κινδύνων»

PURPOSE Following the program, participants will be able to: [...]

By |2022-08-24T16:43:13+00:00August 18, 2022|blog|0 Comments

“Neuropsychological evaluation of patients with impaired mental functions due to dementia or other neurodegenerative diseases”

PURPOSEThe aim is to train participants in neuropsychological tests aimed [...]

By |2021-11-23T10:13:48+00:00June 29, 2021|blog|0 Comments

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 36.500 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και [...]

By |2021-03-02T11:26:23+00:00March 2, 2021|blog|0 Comments
Go to Top