«Πάρε την ασφ@λeια στα χέρια σου: Συμβουλές για γονείς και φροντιστές παιδιών στις σύγχρονες τεχνικές πρόληψης και διαχείρισης διαδικτυακών και ψηφιακών κινδύνων»

PURPOSE Following the program, participants will be able to: [...]

By |2022-08-24T16:43:13+00:00August 18, 2022|blog|0 Comments

“Νευροψυχολογική αξιολόγηση ασθενών με έκπτωση νοητικών λειτουργιών λόγω άνοιας ή λοιπών νευροεκφυλιστικών νοσημάτων”

Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει φοιτητές και επαγγελματίες [...]

By |2021-07-28T14:51:36+00:00July 14, 2021|Uncategorized|0 Comments

«Σχετίζεσθαι», μια συστημική προσέγγιση στον «σημαντικό δικό» συνάνθρωπο και το πως συσχετιζόμαστε μαζί του

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του σκοπού και του τρόπου δημιουργίας σχέσεων [...]

By |2021-07-28T14:55:50+00:00July 14, 2021|Uncategorized|0 Comments

“Neuropsychological evaluation of patients with impaired mental functions due to dementia or other neurodegenerative diseases”

PURPOSEThe aim is to train participants in neuropsychological tests aimed [...]

By |2021-11-23T10:13:48+00:00June 29, 2021|Uncategorized|0 Comments
Go to Top